Officiële Regels Frequency First by JOIN Cycling Strava Challenge

Geen aankoop noodzakelijk. Ongeldig waar verboden. Join kan per e-mail worden bereikt via support@join.cc

Version 1.0 – 5 december 2023

1. Actieperiode

De Frequency First by JOIN Cycling Strava Challenge 2024 (de “Actie”) begint om 12:00 uur Centraal Europese Tijd (“CET”) op 1 januari 2024 en eindigt om 18:00 uur CET op 14 januari 2024. Alle activiteiten (zoals hieronder uitgelegd) moeten voor 23:59 uur CET op 17 januari 2024 op Strava zijn gelogd (de “Actieperiode”).

2. Geldigheid

De Actie staat open voor personen die op de datum van deelname 16 jaar of ouder zijn (“Deelnemer”). Niet geldig in alle landen waar Nederland een embargo op heeft en waar dit verboden of wettelijk beperkt is. Alle toepasselijke wet- en regelgeving is van toepassing.

3. Hoe mee te doen

Een Strava-account is vereist om deel te nemen en kan gratis worden geopend. Tijdens de Actieperiode kunnen in aanmerking komende personen als volgt deelnemen: Meld je aan voor de JOIN Challenge op Strava en voltooi vervolgens 3 dagen opgenomen workouts (“Activiteiten”) gedurende 2 weken om de bijbehorende JOIN Challenge succesvol af te ronden. Activiteiten die in aanmerking komen zijn Ride, Hike, Run, Workout, Swim, Virtual Ride, Roeien, Crossfit, Weighttraining, Handcycle, Rolstoel en Virtual Run. Na voltooiing wordt er een e-mail verzonden naar het e-mailadres van de Deelnemer dat is gekoppeld aan zijn Strava-account, waarin staat dat de Deelnemer het online registratieformulier volgens de instructies moet openen en invullen. Zodra het online registratieformulier is ingevuld en verzonden, verdient de Deelnemer de Beloning. Ga voor meer informatie over de Actie naar <Challenge URL>. Ga voor meer informatie over hoe je lid kunt worden van JOIN.cc naar https://www.join.cc. Ga voor meer informatie over hoe je lid kunt worden van Strava naar https://www.strava.com/. De standaardtarieven voor data/gebruik van uw online/telefoonserviceprovider kunnen van toepassing zijn.

4. Beloning

Deelnemers die de Challenge (Promotie) voltooien, ontvangen een kortingscode van €20/$20/£20. Deze korting is alleen van toepassing op een jaarabonnement (12 maanden). De korting kan slechts eenmaal per account worden gebruikt. Korting kan niet worden ingewisseld voor contant geld. We behouden ons het recht voor om deze aanbieding zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te weigeren. De €20/$20/£20 korting vervalt op 31 december 2024.

Zowel nieuwe als bestaande gebruikers van JOIN komen in aanmerking voor deze beloning, na het voltooien van de Challenge. Voor huidige gebruikers van de JOIN Cycling app is de korting alleen van toepassing op een nieuw jaarabonnement (12 maanden). Lopende abonnementsovereenkomsten worden te allen tijde gerespecteerd.

Beloningen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht of ingewisseld voor geld.

Om aanspraak te kunnen maken op de €20/$20/£20 korting, moeten deelnemers die de Challenge hebben voltooid hun e-mailadres invullen op het beloningsformulier om de JOIN.cc e-mailnieuwsbrief te ontvangen en de Terms and Conditions (Algemene Voorwaarden) en Privacy Policy (het Privacybeleid) te accepteren. Abonnees kunnen zich op elk moment daarna uitschrijven en nog steeds hun beloning ontvangen/gebruiken.

5. Recht op gebruik gegevens

Alle persoonlijke informatie die door deelnemers wordt verstrekt, zal worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door of namens JOIN Sports BV (“de Organisator”) onder strikte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).

De persoonsgegevens van een deelnemer mogen alleen voor marketingdoeleinden van de Organisator worden gebruikt als een deelnemer heeft aangegeven dat hij of zij in de toekomst marketingmailings van de Organisator wil ontvangen of voor een ander doel waarmee een deelnemer heeft ingestemd. Als een deelnemer geen berichten meer wil ontvangen van de Organisator, kan hij/zij gebruikmaken van de afmeldknop in een e-mail van de Organisator.

Behalve zijn agentschappen en externe leveranciers die zijn ingehuurd om de Wedstrijd te beheren, geeft de Organisator de gegevens van de deelnemer niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.