Wat kan ik met eFTP in de JOIN app?

Training tips

In de JOIN Cycling app kan je bij jouw profiel in het overzicht met trainingsstatistieken de eFTP zien. Dit is de estimated FTP, oftewel je geschatte FTP. We hebben gemerkt dat deze functie in de smaak valt bij gebruikers en regelmatig wordt gecheckt. Daarom vertellen we je graag meer over deze functie en hoe je het kunt gebruiken binnen je trainingsschema.

Wat is eFTP precies?

De naam zegt het al, het is een inschatting, een berekening van je FTP op basis van jouw trainingsgegevens. Op zich is het geen nieuw begrip. In software als WKO+ (de desktopvariant van Trainingpeaks) of Trainerroad bestaat deze indicator ook. De manier waarop het in JOIN wordt berekend is beter en kan daardoor afwijken van je eFTP op andere software. Zelfs als de data die als input wordt gebruikt exact hetzelfde is.

Hoe wordt de eFTP berekend

De basis van de berekening is je ingevoerde FTP. Hoe nauwkeuriger en actueler je dit hebt getest, des te accurater is je eFTP. De meest accurate methode om je FTP te meten is een inspanningstest met lactaatmeting in een sportlaboratorium. Een 20 minuten test is echter ook een prima alternatief. Een 60 minuten test of tijdrit zou perfect moeten matchen met je FTP, maar je moet wel erg ervaren zijn om dit goed te kunnen pacen. Met een 12 minuten test – of een zogenaamde ‘ramptest’ – ben je snel klaar en is de herhaalbaarheid groter, maar wordt het bepalen van je FTP helaas erg onnauwkeurig. Om goed je zones accuraat te houden, wordt in JOIN iedere 3 maanden een 20 minuten FTP test gepland.

Het startpunt van je eFTP is dus een FTP dat accuraat en actueel is, liever niet ouder dan 3 maanden. Daarna wordt op basis van door jou aangeleverde vermogensdata gedetecteerd of er intervallen zijn die aanleiding geven je FTP te verhogen. Dat is niet het enige, want niet iedere training is een test of bevat all-out inspanningen. Daarom modelleert JOIN ook hoe een (niet) uitgevoerde training invloed heeft op je huidige FTP. Daarbij wordt naast je vermogensdata al je beschikbare trainingsdata gebruikt.

Om de 3 maanden een FTP test

Het is belangrijk te benadrukken dat eFTP een berekening is. Deze neemt niet mee of je bijvoorbeeld slecht gegeten of geslapen hebt. In de praktijk is je FTP niet iedere dag hetzelfde. Toch hoef je niet iedere dag je FTP aan te passen aan de vorm van de dag. Je hoeft dus ook niet op basis van je eFTP je FTP te veranderen. In de trainingen probeer je namelijk op basis van je FTP binnen bepaalde ranges je intervallen te doen. Op een goede dag is dat wat hoger dan op een slechte dag. Daarom kun je met een gerust hart je iedere 3 maanden een FTP test doen en de waarde aanpassen. Als je na 1,5 of 2 maanden al een veel hoger eFTP hebt dan je ingevoerde FTP, bijvoorbeeld een afwijking van meer dan 15%, dan zou je kunnen overwegen iets eerder een 20 minuten test te doen. Dit kan het geval zijn wanneer je veel meer bent gaan trainen vanuit een inactieve levensstijl. Dan maak je namelijk veel progressie in de eerste weken. Onder normale trainingsomstandigheden is iedere 3 maanden testen meer dan genoeg.

Garbage in is garbage out

Als je geen vermogensmeter hebt of niet weet wat je FTP is, dan maakt JOIN toch een inschatting van je FTP en eFTP op basis van je trainingsdata en profielinstellingen. Houd er in dat geval rekening mee dat de nauwkeurigheid van je eFTP vele malen minder is zonder een goed gemeten FTP als startpunt. Als JOIN weinig trainingsdata heeft om te analyseren, is de berekening van de ontwikkeling van je eFTP ook veel minder accuraat.

Al met al zijn wij erg trots op de eFTP berekening in JOIN. Met goede input hebben we na veel testen gemerkt dat onze methode erg accuraat is. Is de data die in de berekening wordt gebruikt van mindere kwaliteit, dan is de berekende waarde minder nauwkeurig. Neem bij het aflezen van jouw eFTP dus altijd in ogenschouw of er een FTP aan ten grondslag ligt die accuraat en actueel is en hoe rijk de door jou aangeleverde trainingsdata is.