Officiële Regels Tour de Friends 2024

Geen aankoop nodig. Ongeldig waar verboden. Join is te bereiken via e-mail op support@join.cc

Versie 1.0 – 24 juni 2024

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Member Get Member Promotie “Tour de Friends” (de “Promotie”). Door deel te nemen aan de Promotie word jij geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard.

1.2. De Promotie wordt georganiseerd door JOIN Sports B.V. (“JOIN”), H.J.E. Wenckebachweg 48, 1096 AH Amsterdam, Nederland. De Promotie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

1.3. Er is geen inschrijfgeld vereist om deel te nemen aan de Promotie.

1.4. De Promotie begint om 12:00 uur Midden-Europese Tijd (“CET”) op 29 juni 2024 en eindigt om 18:00 uur CET op 21 juli 2024. Alle uitgenodigde vrienden (zoals hieronder uitgelegd) moeten geregistreerd zijn voor 23:59 uur CET op 20 juli 2024 (de “Promotieperiode”).

2. Deelname

2.1. De promotie staat open voor personen van 18 jaar en ouder. Werknemers van JOIN Sports en haar gelieerde bedrijven en de directe familieleden (echtgenoot, kinderen) en elke persoon die direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling of administratie van de Promotie, zijn niet gerechtigd om deel te nemen of te winnen. Ongeldig in alle landen die onder embargo staan van Nederland en waar verboden of beperkt door de wet. Alle toepasselijke wetten en regelgeving zijn van toepassing.

2.2. De registratieperiode is open tussen 29 juni en 21 juli 2024.

2.3. Registraties die buiten deze periode worden ontvangen, worden uitgesloten van de Promotie. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inschrijvingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.

3. Promotionele Regels

3.1. De deelname aan deze Promotie en de kans om prijzen te winnen, begint zodra een uitgenodigde vriend zich aanmeldt via de persoonlijke, unieke link en zijn/haar GRATIS JOIN-proefperiode start. De deelnemer is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van zijn/haar persoonlijke, unieke link.

3.2. JOIN zal willekeurig eenentwintig (21) winnaars selecteren uit alle deelnemers die het formulier op https://join.cc/tdf hebben ingevuld en één of meer vrienden hebben uitgenodigd via de in 3.1 genoemde procedure. Deze winnaars ontvangen een van de prijzenpakketten zoals beschreven in Artikel 4. Winnaars worden dezelfde week per e-mail op de hoogte gebracht.

3.3. JOIN zal vier (4) winnaars selecteren uit alle deelnemers die één of meer vrienden hebben uitgenodigd via de in 3.1 genoemde procedure en op basis van het hoogste totale aantal van deze uitgenodigde vrienden op het moment van selectie. Deze winnaars ontvangen een van de prijzenpakketten zoals beschreven in Artikel 4. Winnaars worden dezelfde week per e-mail op de hoogte gebracht.

3.4. Als een winnaar niet binnen 7 dagen na contact door JOIN de prijs accepteert, wordt de winnaar geacht de prijs te hebben geweigerd en is hij/zij niet langer gerechtigd de prijs te ontvangen. JOIN heeft het recht een nieuwe winnaar te selecteren.

3.5. JOIN behoudt zich het recht voor om een of meer prijzen in te houden als, overeenkomstig de voorwaarden in paragraaf 3, binnen een maand na de einddatum van de promotie geen winnaar kan worden aangewezen.

4. Prijzen

4.1. De winnaars kunnen de volgende prijzen winnen:

Dagelijkse prijzen (21x): JOIN Beter Worden fietssokken
Wekelijkse prijzen (3x): JOIN fietsshirt
Algemene winnaar: 1x Shokz OpenRun Pro koptelefoon

4.2. Alle prijzen zijn niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of andere prijzen.

4.3. De prijswinnaar is verantwoordelijk voor het betalen van belastingen, indien van toepassing.

4.4. Om kans te maken op een van de prijzen genoemd in paragraaf 4.1, moeten deelnemers ten minste één vriend hebben uitgenodigd zoals beschreven in paragraaf 3.1. Om deel te nemen aan de willekeurige prijsverloting voor dagelijkse prijzen, moeten deelnemers het formulier invullen op https://join.cc/tdf en akkoord gaan met het ontvangen van de JOIN.cc e-mail nieuwsbrief, waarbij zij de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van JOIN accepteren. Abonnees kunnen zich op elk moment afmelden.

5. Data Beveiliging

5.1. Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken in verband met de Promotie zal door JOIN worden gebruikt om deze Promotie/wedstrijd te beheren, contact op te nemen met deelnemers en voor de andere doeleinden zoals uiteengezet in de Privacy Policies die te vinden zijn op https://join.cc/privacy-policy/. Door deel te nemen aan deze Promotie, stem je in met en accepteer je dat Privacybeleid.

6. Disclaimer

6.1. JOIN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of gerelateerd aan (deelname aan) de Promotie.

6.2. In geval van overmacht behoudt JOIN zich het recht voor om de prijzen in te houden. JOIN is niet verplicht een alternatieve prijs uit te reiken.

6.3. Tenzij de context anders vereist, moeten woorden die een geslacht aanduiden worden geïnterpreteerd als van toepassing op alle geslachten.

6.4. Contactgegevens die door de deelnemers zijn ingediend om zich in te schrijven voor de Promotie zullen alleen worden gebruikt in verband met de Promotie.