Definities

Training tips

Vermogen (power)

Definitie:

Vermogen of in het Engels power is een natuurkundige grootheid voor energie per tijdseenheid. De eenheid van vermogen is watt of joule per seconde.

Uitleg:

Het is de meest valide en betrouwbare manier om je prestatie op de fiets te meten. Het is namelijk de directe output die je levert. Daarnaast is het ook de beste manier om de intensiteit voor je lichaam te bepalen. Maar vergeet nooit naar je lichaam te luisteren: hoe voel je je voor, tijdens en na een training.

 

Genormaliseerd vermogen (normalized power)

Definitie:

Gemiddeld vermogen is gebaseerd op een algoritme dat rekening houdt met het feit dat je tijdens het fietsen geen constant vermogen (het gemiddelde vermogen) levert.

Uitleg:

Het genormaliseerde vermogen wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de variatie in vermogen over tijdsintervallen. Het gemiddelde vermogen van een intervaltraining zou lager zijn door de rust tussen de intervallen. Het genormaliseerde vermogen houdt hier rekening mee door de variatie in de intervallen. Hierdoor is het een meer accurate manier om de intensiteit van een training te bepalen. Een rit met veel variatie (intervallen of hoogteverschil) met hetzelfde gemiddelde vermogen als een constante training is zwaarder voor het lichaam. Dit is terug te zien aan een hoger genormaliseerd vermogen.

Intensiteitsfactor (Intensity factor, IF)

Definitie:

De intensiteitsfactor is een maat om de gemiddelde intensiteit van een training weer te geven.

Uitleg:

De intensiteitsfactor wordt verkregen door het genormaliseerde vermogen (normalized power, NP) te delen door het FTP (Functional Threshold Power). Het resultaat geeft een indicatie van de zwaarte van de training. Dat betekent dat een rit op je FTP een IF van 1,00 geeft. De IF is een simpele indicatie van de intensiteit van de training en kan voorkomen dat je te monotoon traint. Probeer te voorkomen om altijd met dezelfde IF thuis te komen.

Training Stress Score (TSS)

Definitie:

Een score om de stress van een training op het lichaam te bepalen. De Training Stress Score (TSS) wordt gebaseerd op de intensiteit (intensiteitsfactor, IF) en de duur van een rit.

Uitleg:

Hoe zwaarder en langer een rit, hoe hoger de TSS zal zijn. Bijvoorbeeld: een rit van één uur op je FTP zal een TSS geven van 100. Een hele rustige duurtraining (IF van 0,50) van twee uur kan daardoor resulteren in eenzelfde TSS. Het is belangrijk om niet alleen naar de TSS te kijken, maar ook te kijken hoe deze tot stand is gekomen (IF, NP en duur). Dezelfde TSS betekent niet hetzelfde trainingseffect!

Kcal (kilocalorie)

Definitie:

Een eenheid voor energie, net als Joule.

Uitleg:

Calorieën zijn eigenlijk achterhaald, maar worden nog steeds het meest gebruikt in de voedingsindustrie. Eén calorie is gelijk aan 4,18 KJ. De mechanische efficiëntie tijdens fietsen is ongeveer 20%. Dat betekent dat je vijf keer zoveel energie uit voeding nodig hebt om te kunnen blijven fietsen. Met deze kennis is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel energie je exact nodig hebt, gebaseerd op vermogensdata (vermogen is immers joule per seconde).

FTP

Definitie:

Functional Threshold Power (FTP) is het maximale vermogen dat je nog net kunt volhouden voor een uur.

Uitleg:

Het FTP wordt bepaald door middel van een inspanningstest in een laboratorium of je kan een indicatie krijgen door zelf een test uit te voeren (20 minuten test). Wanneer je een maximale inspanning levert van 20 minuten en daar 5% van af haalt, heb je een goede schatting van je FTP. Fysiologisch komt het FTP overeen met het punt waar de productie en afbraak van lactaat in evenwicht zijn. Wanneer de intensiteit hoger is dan het FTP, zal je het niet heel lang meer kunnen volhouden. Terwijl een intensiteit net onder of op het FTP veel langer vol te houden is. Het FTP kan worden uitgedrukt in zowel absoluut vermogen (Watt) als relatief vermogen (Watt/kg) gebaseerd op iemands lichaamsgewicht. Het relatieve vermogen is vooral van belang wanneer het bergop gaat.

Training zones

Definitie:

Een verdeling gebaseerd op vermogen en/of hartslag om de mate van intensiteit te bepalen.

Uitleg:

Vermogen- en hartslagzones zijn gebaseerd op je FTP of hartslag op je omslagpunt. De reden waarom er trainingzones worden gebruikt, is om de intensiteit van een training te bepalen en te evalueren om zo het beoogde trainingseffect te kunnen realiseren. Omdat het eigenlijk onmogelijk is om je vermogen of hartslag constant te houden, zijn de trainingen gebaseerd op zones.

ERG mode

Definitie:

ERG Mode is een instelling waarbij de smarttrainer jouw vermogen controleert door de weerstand aan te passen aan jouw cadans.

Uitleg:

De ERG-mode is ideaal om specifieke trainingen in uit te voeren. In deze modus weet je zeker dat jij het gewenste vermogen rijdt (bijvoorbeeld een bepaald percentage van je FTP). Als jij zorgt dat je je cadans constant houdt, doet de trainer de rest!